En

Tỷ lệ đăng ký mới tên miền .vn tăng cao

08:05, 21/05/2023

(ĐN)- Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử (EBI) do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) công bố vào tháng 4-2023, trong năm 2022, tên miền đăng ký mới tên miền .vn đạt hơn 158,4 ngàn tên miền, tăng 6,4% so với năm 2021.

(ĐN)- Theo Báo cáo Chỉ số thương mại điện tử (EBI) do Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (Vecom) công bố vào tháng 4-2023, trong năm 2022, tên miền đăng ký mới tên miền .vn đạt hơn 158,4 ngàn tên miền, tăng 6,4% so với năm 2021. Đây là sản lượng tăng trưởng đăng ký mới cao nhất trong vòng 5 năm trở lại đây. Tính tới hết năm 2022, số lượng tên miền .vn duy trì lũy kế đạt hơn 574,2 ngàn tên miền.

Biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển tên miền .vn đăng ký mới trong 5 năm gần đây (Nguồn: Vecom - Đồ họa: Hải Hà)
Biểu đồ thể hiện tốc độ phát triển tên miền .vn đăng ký mới trong 5 năm gần đây (Nguồn: Vecom - Đồ họa: Hải Hà)

Giữa tên miền “.vn” và thương mại điện tử có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sự phát triển của tên miền “.vn” song hành cùng với sự phát triển của thương mại điện tử. Tên miền “.vn” là một trong các chỉ số đầu vào tính toán của chỉ số thương mại điện tử (EBI) và chỉ số chuyển đổi số (DTI) của các địa phương.

Hải Hà

Tin xem nhiều