Báo Đồng Nai điện tử
En

Triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

08:06, 15/06/2022

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DN) và hỗ trợ thúc đẩy DN chuyển đổi số trên địa bàn Đồng Nai.

(ĐN) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch Triển khai chương trình xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp (DN) và hỗ trợ thúc đẩy DN chuyển đổi số trên địa bàn Đồng Nai.

Đối tượng áp dụng là các DN, HTX, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần kinh tế, trong tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh với các quy mô khác nhau (siêu nhỏ, nhỏ, vừa, lớn…). Các cơ quan, tổ chức quản lý hoặc chủ trì triển khai chương trình, đề án, kế hoạch phát triển DN, thúc đẩy chuyển đổi số DN, phát triển kinh tế số và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan.

Các nhiệm vụ và giải pháp triển khai gồm: truyền thông, tuyên truyền nâng cao nhận thức; tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số chuyển đổi số cho DN; xây dựng cơ sở dữ liệu DN, tổ chức mạng lưới tư vấn kinh tế số và chuyển đổi số DN. Đồng thời, hỗ trợ thúc đẩy các DN trên địa bàn tỉnh triển khai chuyển đổi số; tổ chức các hội thảo, hội nghị, triển khai các khóa đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số...          

Hoàng Hải

Tin xem nhiều