Báo Đồng Nai điện tử
Sinh viên tham gia sân chơi khởi nghiệp Sinh viên tham gia sân chơi khởi nghiệp
Hoạt động khởi nghiệp đã trở thành "sân chơi" được nhiều sinh viên lựa chọn nhằm thể hiện tinh thần sáng tạo, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia, doanh nhân… Việc tham gia sân chơi này bước đầu giúp  sinh viên hoàn thiện dự án của mình, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.