En

Tạo miễn nhiễm với thông tin xấu độc

07:06, 02/06/2023

Sự phát triển của internet và mạng xã hội (MXH) tại Việt Nam đã tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận thông tin. Ngoài những thông tin tích cực, MXH đang chứa hàng triệu thông tin xấu độc, tiêu cực, tác động xấu đến sự phát triển của đất nước.

Sự phát triển của internet và mạng xã hội (MXH) tại Việt Nam đã tạo điều kiện tối đa cho người dân được tiếp cận thông tin. Ngoài những thông tin tích cực, MXH đang chứa hàng triệu thông tin xấu độc, tiêu cực, tác động xấu đến sự phát triển của đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phía Nam về công tác định hướng tuyên truyền các quy định của Ban Bí thư Trung ương, trong đó có Quy định 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành và các tỉnh, thành phía Nam về công tác định hướng tuyên truyền các quy định của Ban Bí thư Trung ương, trong đó có Quy định 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội. Ảnh: C.NGHĨA

Việc sử dụng MXH như thế nào để vừa hiệu quả, an toàn và góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của cuộc sống rất cần vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, cần cảnh giác trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng MXH tạo diễn biến về mặt tư tưởng chính trị hòng chống phá Đảng và Nhà nước.

Cẩn trọng với mặt trái MXH

Theo thống kê của Bộ TT-TT, tại Việt Nam hiện có khoảng 8 ngàn MHX đăng ký hoạt động. Tính đến quý I-2023, Việt Nam đã có 70 triệu thuê bao internet, hơn 70 triệu tài khoản MXH, trong đó có hơn 66 triệu tài khoản Facebook, 60 triệu tài khoản YouTube và 50 triệu tài khoản TikTok. MXH mang đến cả cơ hội lẫn thách thức, trong đó có vấn nạn tin giả, tội phạm lợi dụng MXH để lừa đảo, đặc biệt là các thế lực thù địch đã lợi dụng triệt để sự tự do sử dụng MXH của người dân để xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương NGUYỄN TRỌNG NGHĨA cho biết, cần định hướng tốt hơn, có đường hướng rõ đối với việc sử dụng MXH trong cán bộ, đảng viên. Việc sử dụng phải văn minh, phải làm tròn nghĩa vụ công dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, phải bảo vệ Đảng của chúng ta, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, bởi vì chúng ta là đảng viên.

Tại hội nghị quán triệt, triển khai các quy định 85-QĐ/TW, 99-QĐ/TW, 100-QĐ/TW, 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, xây dựng kế hoạch kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2025) khu vực phía Nam mới đây, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho biết, internet và MXH đang trở thành phương tiện chủ yếu để các thế lực thù địch phát tán thông tin xấu độc, các quan điểm xuyên tạc về đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta và cá nhân cán bộ đảng viên các cấp. Mỗi dịp tổ chức các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, các thế lực thù địch lại gia tăng sử dụng MXH để chống phá. Đặc biệt, khi xảy ra các sự việc phức tạp, được dư luận quan tâm, lập tức các thế lực thù địch “nhảy vào” xuyên tạc bản chất sự việc với mục đích làm lung lay tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đảng ta đã sớm nhận định tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, mang nặng tư tưởng thực dụng, cá nhân chủ nghĩa. Có trường hợp thu thập tin tức, bí mật tổ chức, cá nhân phát tán lên MXH với ý đồ xấu. Nguy hiểm hơn là cung cấp cho các tổ chức, cá nhân phản động ở nước ngoài để vu cáo, xuyên tạc tình hình đất nước và cá nhân. Có những trường hợp cán bộ, đảng viên khi còn đương chức thì không thể hiện chính kiến, nhưng khi về hưu lại thường xuyên sử dụng MXH làm phương tiện đả kích, nói xấu chế độ. 

Không dừng lại ở đó, hiện nay nhận thức của một bộ phận người dân, thậm chí là cán bộ, đảng viên về MXH chưa thực sự đúng đắn. Nhiều người vẫn không phân biệt được đâu là thông tin báo chí chính thống, đâu là thông tin MXH. Điều này dẫn đến những nguy cơ chuyển biến về mặt tư tưởng, nhận thức.

Cần trách nhiệm và gương mẫu

Ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Trung ương, Nghị quyết 35 đã đi vào cuộc sống được 5 năm; Ban chỉ đạo 35 ở các cấp từ Trung ương đến địa phương đã được thành lập. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp không ít khó khăn, thách thức khi ở một số nơi công tác tuyên truyền, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch vẫn còn “khoán trắng” cho Ban Chỉ đạo 35.

Để tạo bước đột phá cho công tác tuyên truyền đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc tư tưởng của Đảng, ngày 7-10-2022, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quy định 85-QĐ/TW về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, MXH.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cho rằng, với Quy định 85-QĐ/TW thì với trên 5,2 triệu đảng viên cả nước, mỗi người chỉ cần bằng động tác “phủ xanh” thông tin tích cực trên MXH, không phát tán, không chia sẻ thông tin xấu độc thì đã tạo ra một chuyển biến lớn.

Theo lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, để nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh về thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, MXH, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 35 từ tỉnh đến cơ sở, tổ chức học tập quán triệt Quy định 85-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao từ nhận thức đến hành động về sử dụng MHX và trang thông tin điện tử.

Phó bí thường trực Đảng ủy TT.Gia Ray (H.Xuân Lộc) Trần Văn Hoàng chia sẻ, việc sử dụng MXH trong cán bộ, đảng viên ngày càng phổ biến nên việc nâng cao ý thức trong quá trình sử dụng là rất quan trọng. Trước hết, mỗi đồng chí trong cấp ủy, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu và phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đăng tải, chia sẻ lên MXH. Tiếp đó là có trách nhiệm tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra thường xuyên các cán bộ, đảng viên trong chi bộ sử dụng MXH ra sao, có phát tán, chia sẻ, bình luận, thể hiện quan điểm tiêu cực hay không. Huyện kiên quyết xử lý nếu có tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm khi sử dụng MXH.      

Công Nghĩa

Tin xem nhiều