Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

07:06, 02/06/2023

Cử tri xã Xuân Hiệp (H.Xuân Lộc) kiến nghị: xem xét có chủ trương giao cho UBND xã Xuân Hiệp trụ sở cũ của Chi cục Thuế, Kho bạc huyện, Cục Quản lý đường bộ để đưa vào quản lý, sử dụng nhằm tránh lãng phí.

Cử tri xã Xuân Hiệp (H.Xuân Lộc) kiến nghị: xem xét có chủ trương giao cho UBND xã Xuân Hiệp trụ sở cũ của Chi cục Thuế, Kho bạc huyện, Cục Quản lý đường bộ để đưa vào quản lý, sử dụng nhằm tránh lãng phí.

- Trả lời: Vấn đề này, UBND H.Xuân Lộc có văn bản số 6894/UBND-TH ngày 26-7-2022 về việc báo cáo, trả lời kiến nghị của cử tri. Trong đó, đối với trụ sở của Chi cục Thuế huyện (cũ), kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Cục Thuế Đồng Nai và các đơn vị có liên quan xem xét, dướng dẫn, hỗ trợ thực hiện việc điều chuyển, bàn giao cho địa phương quản lý và sử dụng.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Cục Thuế Đồng Nai rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Thực hiện công văn số 3065/TCT-TVQT ngày
11-8-2021 của Tổng cục Thuế về việc quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, ngày 13-4-2022, Cục Thuế Đồng Nai đã ban hành công văn số 4993/CTDON-VP về việc báo cáo nhu cầu sử dụng trụ sở làm việc (trong đó có trụ sở làm việc cũ của Chi cục Thuế H.Xuân Lộc - Cục Thuế Đồng Nai đề nghị chuyển giao về địa phương quản lý, sử dụng).

Tiếp đó, ngày 26-4-2022, Cục Thuế Đồng Nai nhận được công văn số 1298/TCT-TVQT của Tổng cục Thuế phúc đáp công văn số 4993/CTDON-VP; đồng thời, yêu cầu bổ sung hồ sơ xử lý nhà đất. Sau đó, Cục Thuế Đồng Nai đã ban hành công văn số 7817/CTDON-VP ngày 31-5-2022 báo cáo bổ sung.

Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu hồ sơ của Cục Thuế Đồng Nai, Tổng cục Thuế đề nghị báo cáo một số nội dung cụ thể chi tiết tại công văn số 2805/TCT-TVQT ngày 2-8-2022 về việc sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Cục Thuế Đồng Nai. Do đó, ngày 21-9-2022, Cục Thuế Đồng Nai đã tổng hợp, dự thảo văn bản trình Tổng cục Thuế để làm rõ một số nội dung chi tiết theo đề nghị của Tổng cục Thuế (trong đó có trụ sở làm việc cũ của Chi cục Thuế H.Xuân Lộc, Cục Thuế Đồng Nai đề nghị chuyển giao về địa phương quản lý, sử dụng). Sau khi được Tổng cục Thuế phê duyệt, Cục Thuế Đồng Nai sẽ phát hành công văn chính thức để làm căn cứ trình Bộ Tài chính xem xét, xử lý.

Tin xem nhiều