Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh:

Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, đưa nghị quyết vào cuộc sống

Cập nhật lúc 06:54, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)

Nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, thời gian qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những nhà làm báo ở Đồng Nai đã và đang không ngừng tìm tòi, sáng tạo, thích ứng với công nghệ làm báo ngày càng tiên tiến, hiện đại để cho ra đời những tác phẩm báo chí có chất lượng, phục vụ đắc lực cho công tác thông tin, tuyên truyền vì sự phát triển của đất nước và tỉnh nhà.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Huy Anh
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Huy Anh

Trả lời phỏng vấn Báo Đồng Nai nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy NGUYỄN HỒNG LĨNH cho biết:

- Tôi đánh giá cao những đóng góp của báo chí Đồng Nai đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, nhất là những nỗ lực trong công tác truyền thông để cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

* Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền

* Theo dõi sự phát triển của báo chí Đồng Nai, đồng chí đánh giá như thế nào về chất lượng thông tin trên mỗi sản phẩm báo chí hiện nay?

- Thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong việc đưa thông tin một cách nhanh, chính xác, kịp thời đến với công chúng. Nhiều cuộc họp, hội nghị quan trọng, các cơ quan thông tấn, báo chí còn truyền hình, tường thuật trực tiếp để người dân nắm bắt thông tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân khi triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. 

Đặc biệt, trong hơn 2 năm dịch bệnh Covid-19 vừa qua, báo chí đã đồng hành cùng với tỉnh trong công tác phòng, chống dịch. Những thông tin chính thống mà các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh cung cấp liên tục, kịp thời cho người dân đã góp phần quan trọng trong việc hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch, ổn định tâm lý, tránh hoang mang, lo lắng thái quá và nhất là chống lại những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh luôn mong muốn các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong tỉnh ngày càng nỗ lực hơn nữa để sáng tạo những tác phẩm báo chí có tính dự báo, tổng kết và đề xuất giải pháp đối với các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Cần thêm những bài viết chuyên sâu trên từng lĩnh vực, nhất là trong công tác xây dựng Đảng và kinh tế để cùng với tỉnh sớm hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra trong từng năm, từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt, báo chí phải tổ chức được các diễn đàn để nhân dân cùng tham gia góp ý cho tỉnh ở nhiều chiều khác nhau, vì mục tiêu đưa Đồng Nai phát triển toàn diện và bền vững.

Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, Đồng Nai trở thành “đại công trường” với hàng loạt dự án lớn được triển khai, trong đó có dự án trọng điểm quốc gia Sân bay quốc tế Long Thành, báo chí đã cùng vào cuộc, tạo sự đồng thuận lớn từ nhân dân trong việc di dời, nhường đất cho thi công dự án. Việc các dự án được thực hiện đúng tiến độ, yêu cầu như hiện nay có sự tham gia tích cực và quan trọng của các cơ quan báo chí trong tỉnh.

Nêu một số ví dụ trên để cho thấy, báo chí tỉnh nhà đã bám sát các nhiệm vụ phát triển của địa phương, định hướng tốt thông tin, có sự tìm tòi, đổi mới, xây dựng nhiều chuyên trang, chuyên mục phù hợp nhằm thu hút công chúng. Nhiều vấn đề gần gũi, thiết thực liên quan đến đời sống dân sinh đã được phản ảnh đúng lúc, tạo được hiệu quả rõ nét trong công tác tuyên truyền. Đây cũng là kênh để lãnh đạo tỉnh theo dõi, từ đó có sự chỉ đạo sát sao hơn đối với quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

* Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống là một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí. Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thời gian qua, các cơ quan báo chí của Đồng Nai đã làm tốt nhiệm vụ này hay chưa?

 - Trong bài nói tại Đại hội II, Hội Nhà báo Việt Nam, Bác Hồ từng căn dặn: “…Báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng. Báo chí ta không phải để cho một số ít người xem mà để phục vụ nhân dân, để tuyên truyền, giải thích đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ nên phải có tính quần chúng và tinh thần chiến đấu”.

Nhắc lại lời căn dặn của Bác Hồ để thấy rằng, báo chí phải luôn bám sát tôn chỉ, mục đích hoạt động, đặc biệt chú trọng đến yếu tố chính trị trong mỗi tác phẩm, thể hiện được quan điểm, chính kiến của người làm báo, phục vụ đắc lực cho lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống chính là hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Khi triển khai chủ trương, chính sách ấy có thuận lợi, khó khăn gì, hiệu quả ra sao, nhân dân được hưởng lợi gì... Tất cả những vấn đề này báo chí chính là kênh phát hiện và cùng với hệ thống chính trị đề xuất các giải pháp để nghị quyết sát thực với cuộc sống nhất, đem lại kết quả tốt nhất nhằm xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, đời sống người dân ngày càng cải thiện hơn.

Qua theo dõi, tôi thấy rằng, thời gian qua, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục với chất lượng tin, bài tốt. Thời gian tới, báo chí trong tỉnh cần phát huy điều này, tiếp tục đảm bảo thông tin trung thực, kịp thời và hấp dẫn, góp phần xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

* Tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển

* Theo đồng chí, đâu là hạn chế của báo chí Đồng Nai hiện nay?

- Có thể thấy, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong tỉnh có bước đổi mới, trưởng thành rõ rệt nhưng thực sự, để đáp ứng yêu cầu phát triển và yêu cầu của công chúng trong thời đại công nghệ số như hiện nay, đòi hỏi các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo phải tích cực đổi mới nội dung và hình thức nhằm tạo sức hấp dẫn, chất lượng và hiệu quả tuyên truyền cao hơn nữa. Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí trong tỉnh không thể không chú ý đến hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, không vì chạy theo hiệu quả kinh tế mà đưa thông tin giật gân, câu khách nhằm tăng số lượng phát hành, thu hút quảng cáo, sao nhãng ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí.

Chuyển đổi số đang tạo ra một thời đại thông tin tăng tốc với sự phát triển, cạnh tranh của nhiều loại hình báo chí. Báo chí chính thống sẽ phải cạnh tranh mạnh mẽ với mạng xã hội trong việc khai thác thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời. Do đó, cần phải xem chất lượng thông tin là yếu tố quyết định để thu hút công chúng báo chí hiện nay bên cạnh việc đổi mới công nghệ sản xuất, đa dạng hóa các loại hình báo chí trong xu thế của chuyển đổi số, làm báo đa phương tiện.

Báo chí trong tỉnh phải tích cực, chủ động nắm vững và tuyên truyền sâu rộng, kịp thời có hiệu quả đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bám sát nhiệm vụ công tác tư tưởng, tích cực tuyên truyền, cổ vũ thành tựu của công cuộc đổi mới. Coi trọng việc phát hiện, biểu dương các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tích cực đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, quan liêu và các tệ nạn xã hội; phản bác có hiệu quả những thông tin, quan điểm sai trái, phản động, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy tiềm lực và ưu điểm, khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng tư tưởng, tính hấp dẫn nhằm mở rộng đối tượng độc giả. Báo chí tỉnh nhà cũng cần vươn lên hiện đại về mô hình tổ chức hoạt động, về cơ sở vật chất, kỹ thuật và công nghệ hơn nữa. Ngoài ra, phải quan tâm đến công tác phát hành của báo để báo đến được với đông đảo bạn đọc trong tỉnh.

* Về đội ngũ những người làm báo, đồng chí có mong muốn gì?

- Làm báo hiện nay vừa dễ lại vừa khó. Vì vậy, nếu không có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ thông tin trong sáng sẽ dễ dàng sa đà, chạy theo thỏa mãn những thị hiếu tầm thường của một bộ phận bạn đọc, thông tin giật gân, câu khách, thậm chí vu khống… và rơi vào xu hướng thương mại hóa. Do đó, phải xây dựng đội ngũ những người làm báo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức sâu rộng, có trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ hội nhập, có đạo đức, phẩm chất trong sáng, xứng đáng là người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Phượng (thực hiện)

.
.
.
.
.