Chủ động, hiệu quả trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch

Cập nhật lúc 13:52, Thứ Ba, 21/06/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 21-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn lực lượng tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao đổi một số nội dung trong chương trình tập huấn tại hội nghị
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà trao đổi một số nội dung trong chương trình tập huấn tại hội nghị

Cùng tham dự buổi tập huấn, có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban chỉ đạo 35 Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và cơ quan báo chí của tỉnh. Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, nội dung chương trình tập huấn gắn với tinh thần, quan điểm, định hướng nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Chương trình tập huấn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của lực lượng tham mưu, giúp việc và lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Đồng thời, tiếp tục đổi mới đồng bộ các nội dung, phương thức công tác; nâng cao tính chủ động, kịp thời, hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn của địa phương.

Phương Hằng

.
.
;
.
.