Báo Đồng Nai điện tử
En

Vận động đoàn viên thanh niên đề xuất ít nhất 28 ngàn ý tưởng sáng tạo

08:02, 18/02/2021

(ĐN)- Đó là một trong 23 chỉ tiêu mà Tỉnh đoàn đề ra trong năm 2021. Theo đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCSHCM về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo.

(ĐN)- Đó là một trong 23 chỉ tiêu mà Tỉnh đoàn đề ra trong năm 2021. Theo đó, để thực hiện đạt chỉ tiêu đề ra, trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận của Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCSHCM về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi, cuộc vận động Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo.

 Các cấp bộ Đoàn cũng sẽ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động khuyến khích cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo trong học tập, lao động, trong tham mưu, triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; phát động đoàn viên, thanh niên, nhất là lực lượng cán bộ trẻ đảm nhận nghiên cứu, ứng dụng, vận hành các chương trình, đề án, dây chuyền, thiết bị hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, đơn vị.

Đồng thời, trong năm Tỉnh đoàn cũng sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để tổ chức các đợt thi đua cao điểm trong triển khai công việc, tạo động lực để đoàn viên thanh niên phát huy khả năng sáng tạo, rút ngắn thời gian triển khai và nâng cao chất lượng công việc. Các cơ sở Đoàn nghiên cứu đẩy mạnh thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo theo đặc điểm, đặc thù của từng nhóm đối tượng.

Nguyễn Tuyết

Tin xem nhiều