Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển đoàn viên cả về số lượng và chất lượng

08:02, 18/02/2021

(ĐN)- Theo tin từ Tỉnh đoàn, trong năm 2020, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là việc triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã mở được gần 600 lớp đối tượng Đoàn cho gần 45 ngàn thanh niên học tập.

(ĐN)- Theo tin từ Tỉnh đoàn, trong năm 2020, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, nhất là việc triển khai thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã mở được gần 600 lớp đối tượng Đoàn cho gần 45 ngàn thanh niên học tập. Kết quả, tổ chức Đoàn các cấp đã kết nạp được trên 41 ngàn đoàn viên mới, nâng tổng số đoàn viên toàn tỉnh lên gần 194 ngàn đoàn viên.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2021, Tỉnh đoàn đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu kết nạp trên 41 ngàn đoàn viên. Đặc biệt, việc phát triển đoàn viên mới phải được chú trọng cả về số lượng và chất lượng.

 Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban chấp hành Tỉnh đoàn đã đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện trong năm 2021. Trong đó, các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục thực hiện chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Đoàn, Hội; nâng cao chất lượng việc tổ chức Ngày đoàn viên; nắm chắc số liệu thanh niên do đơn vị quản lý, định kỳ 3 tháng rà soát, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp cụ thể để phát triển đoàn viên tại các địa bàn; tổ chức lễ kết nạp đoàn viên trang trọng, đúng nguyên tắc, quy trình và thủ tục, để lại ấn tượng tốt đẹp cho đoàn viên mới.

Cẩm Tú

Tin xem nhiều