Báo Đồng Nai điện tử
En

Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

09:10, 25/10/2020

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò rất quan trọng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò rất quan trọng, góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Ảnh: P.Hằng
Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cập nhật kiến thức mới cho cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Ảnh: P.Hằng

Nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, những năm qua, các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

* Nhiều hình thức giáo dục hiệu quả

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom Chu Thị Mây cho biết, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Trảng Bom xác định việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải bắt đầu từ việc đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức, vì vậy, Ban đã bám sát các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy để phối hợp với cấp ủy cơ sở định hướng, hướng dẫn và đề ra các giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng căn cứ vào tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị và từng đối tượng; trong đó lấy đối tượng giáo dục làm trung tâm. Trong quá trình giảng dạy tăng cường tương tác giữa báo cáo viên và học viên, ứng dụng công nghệ thông tin, hình ảnh minh họa sinh động và gắn lý luận với thực tiễn để tạo sức hấp dẫn, lôi cuốn người nghe.

Bên cạnh đó, huyện đa dạng các hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng như: triển khai học tập trực tiếp, sinh hoạt trực tuyến, sinh hoạt qua các tài liệu được cấp phát, đăng tải trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội của huyện, qua sóng phát thanh, hệ thống thông tin lưu động... Từ đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc hơn các quan điểm, chủ trương, nghị quyết của Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, khơi dậy tinh thần yêu nước, tích cực thi đua lao động sáng tạo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị, giữ gìn và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong các chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. 

Anh Phan Thanh Tú, đảng viên Chi bộ Công ty TNHH Pousung Việt Nam (H.Trảng Bom) bộc bạch, mặc dù là tổ chức Đảng trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng cấp ủy chi bộ luôn quan tâm quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đảng viên và chỉ đạo các đoàn thể triển khai học tập nghiêm túc trong đoàn viên, hội viên, người lao động. Từ đó, cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty luôn có thông tin chính thống, định hướng rõ ràng về tư tưởng chính trị; phân biệt được đúng - sai các vấn đề diễn ra trong cuộc sống; tránh việc chia sẻ với nhau những thông tin không chính thống, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin xấu, độc, sai sự thật để tránh ảnh hưởng đến uy tín bản thân và công ty.

* Chú trọng từng đối tượng đặc thù

Chiếm hơn 26% dân số của tỉnh, thanh niên Đồng Nai là nguồn nhân lực dồi dào, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng trong đoàn viên, thanh niên được thực hiện có hiệu quả.

Theo Phó bí thư Tỉnh đoàn Bùi Thị Nhàn, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của Đoàn được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, chọn lọc những nội dung phù hợp, gần gũi, thiết thực với đoàn viên, thanh niên. Điển hình như để triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm như: Viết nhật ký làm theo lời Bác, Sổ vàng Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác, Tủ sách thanh niên; đồng thời tổ chức các hội thi kể chuyện học tập và làm theo lời Bác, liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác... Mỗi khi tổ chức các hoạt động này, Tỉnh đoàn đều phát trực tiếp trên Fanpage Tuổi trẻ Đồng Nai và trực tuyến với 14 điểm cầu tại các huyện, đơn vị trực thuộc để triển khai sâu rộng, đến được đông đảo đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Bên cạnh đó, việc giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, triển khai học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, các bài học lý luận chính trị cũng được Tỉnh đoàn tổ chức bằng nhiều hình thức như: học tập trực tuyến, thi trực tuyến, xây dựng các infographic, video clip, ứng dụng các công cụ tuyên truyền thông qua mạng xã hội, ứng dụng phần mềm trên trang website MyAloha để tổ chức hội thi tìm hiểu trực tuyến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Đoàn.

Từ chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên đã xây dựng, củng cố tình cảm, niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên, xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm để xứng đáng làm chủ nước nhà. Trong 5 năm qua (2015-2020), tuổi trẻ Đồng Nai đã thực hiện 62 công trình thanh niên cấp tỉnh, 368 công trình cấp huyện và 2.827 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá 89,3 tỷ đồng.

Là một huyện có trên 87% dân số theo đạo, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân, nhất là chức sắc, tín đồ tôn giáo luôn được các cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể H.Thống Nhất quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thống Nhất Lê Huy Thiêm cho hay, trên cơ sở chỉ đạo của Huyện ủy, ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện đã mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục, như tọa đàm, tổ chức các diễn đàn, các cuộc thi trắc nhiệm, tự luận trên mạng xã hội, trên trang thông tin điện tử của huyện để tuyên truyền Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra, huyện còn thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp với các chức sắc, đồng bào có đạo để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết các kiến nghị của nhân dân và thông qua đó cũng là dịp để tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ hơn chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ huyện. Kết quả, trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế trên địa bàn huyện tiếp tục có bước tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được nâng cao với mức thu nhập bình quân đầu người đạt 64 triệu đồng/năm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đến nay huyện có 5/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh cho biết, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của Đảng; bảo vệ chính trị nội bộ. Chỉ đạo quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thấm nhuần Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc hoạt động, quan điểm lập trường giai cấp công nhân của Đảng. Quan tâm chỉ đạo việc học tập, quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng với tinh thần đổi mới, thiết thực, hiệu quả; gắn học tập, quán triệt với xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tiễn và đa dạng hóa các hình thức triển khai ở từng cấp, địa phương, đơn vị. Do đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ tỉnh đạt kết quả khá tốt. Hầu hết cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đều giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ tỉnh.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những năm qua, Tỉnh ủy thường xuyên có định hướng thông tin tuyên truyền; chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch trên mặt trận chính trị, tư tưởng, lý luận với những kế hoạch cụ thể. Chỉ đạo các cơ quan báo chí của tỉnh xây dựng các chuyên mục, đăng tải nhiều tin, bài đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, những sự kiện, vấn đề phức tạp nảy sinh để định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất trong nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong ý chí và hành động của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Phương Hằng

 

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích