Báo Đồng Nai điện tử
En

Cải thiện ngày càng tốt hơn chất lượng môi trường

03:10, 24/10/2020

(ĐN) - Ngày 24-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến một số dự án luật, trong đó có dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi)...

(ĐN) - Ngày 24-10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến một số dự án luật. Trong đó, Quốc hội đã dành một buổi để thảo luận về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Thị Thu Hằng phát biểu ý kiến thảo luận
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đỗ Thị Thu Hằng phát biểu ý kiến thảo luận

Tham dự buổi thảo luận trực tuyến tại điểm cầu hội nghị tại Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai có Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống, Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng và Đại biểu Huỳnh Thanh Liêm, cùng lãnh đạo một số sở ngành.

Dự án Luật gồm 16 chương, 175 điều được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 6-2020 và tiếp tục gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội cùng một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) hướng tới mục tiêu cao nhất là cải thiện ngày càng tốt hơn chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững. Luật góp phần thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường một cách tổng thể, toàn diện.

Phát biểu thảo luận dự án Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng, đơn vị tỉnh Đồng Nai đề nghị dự thảo luật cần giải thích rõ từ ngữ tại Điều 3, những hành vi bị nghiêm cấm tại Điều 6. Đại biểu Hằng cũng góp ý nội dung quy định chung về bảo vệ môi trường nước mặt ở Điều 7 vì còn nội dung mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị làm rõ về quy định tham vấn cộng đồng và cơ quan liên quan trong quá trình đánh giá tác động môi trường, về thẩm định báo cáo tác động môi trường… Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng cũng góp ý làm rõ nội dung liên quan đến giấy phép môi trường, bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp…

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều