Báo Đồng Nai điện tử
En

Chênh chao chiều Phú Hội

HẠNH VÂN
15:46, 08/02/2024

Nghiêng nghiêng nắng
nghiêng nghiêng em
sóng sánh tách trà thơm
chênh chao một chiều Phú Hội
vị ngọt ấm thoảng hương đồng cỏ nội
sắc đỏ nâu mộc mạc thân gần
lẫn trong dịu ngọt thơm lành
có dư vị đượm nồng thời mở cõi
lắng nghe nhịp thời gian khe khẽ
mạch nước ngầm xưa chảy đến ngàn sau
mình chỉ lặng yên mà thấu tỏ lòng nhau
như nước mạch Bà quyện hòa trà Phú Hội
giữa xanh mát vườn quê
thoảng tiếng lòng đồng vọng
nhấp một ngụm thanh bình
thơm ngọt một mùa yêu.

HẠNH VÂN

Tin xem nhiều