En

Mua chung đất, có được cấp giấy đồng sử dụng?

09:06, 18/06/2020

Tôi và 3 người khác cùng mua chung một khu đất nông nghiệp diện tích gần 1 ngàn m2 với tỷ lệ góp vốn khác nhau. Do là đất nông nghiệp, diện tích của mỗi người mua không đủ lớn để tách sổ riêng. Nay chúng tôi chuẩn bị làm  giấy nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), nhưng không thống nhất được ai là người đại diện uy tín để giữ giấy chứng nhận QSDĐ đất. Vậy 4 chúng tôi có được đứng tên đồng sử dụng không?  Nếu được thì sau này một trong 4 người chúng tôi muốn bán đất hay mất đi thì phải làm sao? <br>

Đồng Văn Tú (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa)

Tôi và 3 người khác cùng mua chung một khu đất nông nghiệp diện tích gần 1 ngàn m2 với tỷ lệ góp vốn khác nhau. Do là đất nông nghiệp, diện tích của mỗi người mua không đủ lớn để tách sổ riêng. Nay chúng tôi chuẩn bị làm  giấy nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ), nhưng không thống nhất được ai là người đại diện uy tín để giữ giấy chứng nhận QSDĐ đất. Vậy 4 chúng tôi có được đứng tên đồng sử dụng không?  Nếu được thì sau này một trong 4 người chúng tôi muốn bán đất hay mất đi thì phải làm sao?

Đồng Văn Tú (ngụ P.Bình Đa, TP.Biên Hòa)

Về cơ sở pháp lý,  luật sư  Ngô Văn Định, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật (Hội Luật gia tỉnh) cho biết, theo  Bộ luật Dân sự năm 2015, sở hữu chung là sở hữu của nhiều chủ thể đối với tài sản. Do vậy, trong trường hợp này pháp luật dân sự hiện đã quy định về vấn đề sở hữu chung tài sản. Tức là nhiều người có thể cùng được chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản đó. Ngoài ra, Khoản 2, Điều 98, Luật Đất đai năm 2013 cũng quy định: thửa đất có nhiều người chung QSDĐ, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì giấy chứng nhận QSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung QSDĐ, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Nếu trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu yêu cầu cấp 1 giấy chứng nhận QSDĐ chung và trao cho người đại diện uy tín thì các chủ sử dụng, chủ sở hữu phải thỏa thuận thống nhất chọn ai sẽ là người được quyền giữ giấy chứng nhận. Còn nếu không thống nhất được thì có thể yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai ghi tên đồng sử dụng đất, đồng sở hữu nhà và mỗi người sẽ được giữ 1 giấy chứng nhận có tên đầy đủ các chủ sử dụng, chủ sở hữu và các giấy chứng nhận này có giá trị như nhau.

Do vậy, đối với trường hợp ông Tú hỏi, thì ông cùng những người đồng sử dụng sẽ thỏa thuận để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận QSDĐ đồng sử dụng có ghi đầy đủ thông tin của những người đồng sử đụng đất. Cơ quan Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh sẽ cấp cho mỗi người một giấy chứng nhận QSDĐ. Trong trường hợp một trong 4 người  đồng sử dụng muốn bán hay có giao dịch khác liên quan đến QSDĐ đó thì cần phải có ý kiến của những đồng sử dụng còn lại. Hoặc trong số này có người chết thì phần tài sản của họ sẽ được phân chia và giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp nếu cả 4 người thỏa thuận cho 1 người đứng tên trên giấy chứng nhận thì sẽ có rất nhiều rủi ro gặp phải sau này.

An Nhiên (ghi)

 

Tin xem nhiều