Báo Đồng Nai điện tử
En

VTV1 phát sóng PS 'Đồng Nai hạn chế thăm nuôi tại các bệnh viện"

05:09, 04/09/2020

PS "Đồng Nai hạn chế thăm nuôi tại các bệnh viện"do Truyền hình Online Báo Đồng Nai thực hiện phát sóng trên chương trình Y tế 24h, kênh VTV1 ngày 28-8 của Đài Truyền hình Việt Nam.

PS "Đồng Nai hạn chế thăm nuôi tại các bệnh viện"do Truyền hình Online Báo Đồng Nai thực hiện phát sóng trên chương trình Y tế 24h, kênh VTV1 ngày 28-8 của Đài Truyền hình Việt Nam.

Nguồn: BĐN
Tin xem nhiều