Báo Đồng Nai điện tử
En

Lấy số liệu lập bản đồ GIS các di chỉ khảo cổ học

08:08, 15/08/2022

Bảo tàng Đồng Nai đã có kế hoạch lấy số liệu lập bản đồ GIS các di chỉ khảo cổ học trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán.

Bảo tàng Đồng Nai đã có kế hoạch lấy số liệu lập bản đồ GIS các di chỉ khảo cổ học trên địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán.

Theo Bảo tàng Đồng Nai, trong danh sách di chỉ khảo cổ lập hồ sơ thông tin, có 20 di tích; trong đó, H.Tân Phú có 4 di tích, H.Định Quán có 6 di tích. Một số di tích có tên trong tư liệu lưu trữ tại bảo tàng nhưng chưa được khảo sát hoặc không tìm được địa điểm. Do đó, bảo tàng vẫn ghi nhận những thông tin phát hiện của các di tích này nhưng chỉ lập hồ sơ thông tin 10 di tích. Thời gian thực hiện dự kiến đến hết tháng 11-2022.

Trước đó, năm 2020, Bảo tàng Đồng Nai đã lấy số liệu lập bản đồ GIS các di tích khảo cổ trên địa bàn các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc và TP.Long Khánh. Việc lập bản đồ GIS nhằm lưu giữ những thông tin di tích khảo cổ dưới dạng cơ sở dữ liệu số, giúp người làm công tác quản lý thu nhận và quản lý thông tin hiệu quả, chính xác.

Quang Nhật

Tin xem nhiều