Phát động phong trào thi đua ngành Văn hóa năm 2022

Cập nhật lúc 19:13, Thứ Sáu, 21/01/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Sở VH-TTDL đã phát động phong trào thi đua trong toàn ngành năm 2022.

Với chủ đề: Đoàn kết, sáng tạo thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ ngành VH-TTDL có 6 nội dung, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể như: triển khai thực hiện đồng bộ các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động trong giai đoạn 2021-2025; phát động phong trào thi đua theo từng đợt, chuyên đề gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đột phá. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm tốt…

Sau mỗi đợt thi đua, các đơn vị, địa phương trong ngành VH-TTDL sẽ tiến hành sơ kết, tổng kết, biểu dương và khen thưởng các cá nhân và tập thể tiêu biểu xuất sắc. Qua đó, đẩy mạnh phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa tích cực, phát huy sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng.

My Ny

 

.
.
;
.
.