En

Phát hành tranh cổ động tuyên truyền 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam

09:04, 29/04/2020

(ĐN)- Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và  Ngày quốc tế Lao động
(1-5) đang được trung tâm triển khai tích cực.

(ĐN)- Trung tâm Văn hóa - điện ảnh Đồng Nai cho biết, công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và  Ngày quốc tế Lao động
(1-5) đang được trung tâm triển khai tích cực.

Theo đó, trung tâm đã phát hành hơn 3 ngàn tờ tranh cổ động, treo hơn 1 ngàn băng-rôn, pa-nô, cờ Đảng và cờ Tổ quốc trên các trục đường chính của TP.Biên Hòa; thay đổi 45m2 hộp đèn tại khu vực bồn nước Biên Hòa. Trung tâm cũng in và treo khẩu hiệu với nội dung: Chủ nghĩa Mác-Lênin - tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng.

Đặc biệt, trung tâm đã thực hiện một bộ maquette gồm: tranh cổ động, cờ nội dung, CD… gửi về cơ sở để thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Quang Nhật

Tin xem nhiều