Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị chủ trương lập quy hoạch thị trấn Sông Ray

10:04, 24/04/2023

Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Cẩm Mỹ mới đây tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 TT.Sông Ray. Phạm vi lập quy hoạch là quy hoạch chung xây dựng của 3 xã: Sông Ray, Xuân Tây và Xuân Đông.

Phòng Kinh tế - hạ tầng H.Cẩm Mỹ mới đây tham mưu cho UBND huyện trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 TT.Sông Ray. Phạm vi lập quy hoạch là quy hoạch chung xây dựng của 3 xã: Sông Ray, Xuân Tây và Xuân Đông.

Nếu được tỉnh chấp thuận chủ trương, sau khi quy hoạch tỉnh được thông qua, huyện sẽ lập quy hoạch đô thị loại 5 cho khu vực 3 xã.

H.Cẩm Mỹ chính thức thành lập năm 2004, trên cơ sở sáp nhập 7 xã của H.Long Khánh cũ và 6 xã của H.Xuân Lộc. Toàn huyện hiện có 13 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 1 thị trấn.                

Hoàng Lộc

Tin xem nhiều