En

Thu thập dữ liệu xây dựng bản đồ đất trồng lúa nước

09:03, 13/03/2023

(ĐN)- UBND H.Long Thành mới có văn bản tuyên truyền Đề án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao và xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

(ĐN)- UBND H.Long Thành mới có văn bản tuyên truyền Đề án phân tích chất lượng hóa, lý tính các vùng đất chuyên trồng lúa nước có năng suất, chất lượng cao và xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa nước tỉnh Đồng Nai đến năm 2030.

Văn bản giao Phòng VH-TT chủ trì, phối hợp cùng các phòng, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tuyên truyền về đề án, về ứng dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác lúa, lựa chọn các giống ngắn ngày, năng suất cao, chịu được hạn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Đồng thời, tuyên truyền về dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lúa lớn và các khu sản xuất lúa tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật. Thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu đất trồng lúa để xây dựng bản đồ đất chuyên trồng lúa tỉnh Đồng Nai.

Lê An

Tin xem nhiều