Báo Đồng Nai điện tử
En

100% dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4

08:04, 20/04/2022

(ĐN) - Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Lương Hữu Ích cho biết, huyện đã triển khai được 188 thủ tục hành chính cấp huyện và 93 thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và công khai trên trang thông tin điện tử của huyện. 100% thủ tục hành chính đưa lên các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4.

(ĐN) - Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Lương Hữu Ích cho biết, huyện đã triển khai được 188 thủ tục hành chính cấp huyện và 93 thủ tục hành chính cấp xã trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và công khai trên trang thông tin điện tử của huyện. 100% thủ tục hành chính đưa lên các dịch vụ công trực tuyến đạt mức độ 3, 4.

Năm 2022, huyện tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng đơn giản hóa cho người dân và doanh nghiệp; nâng cấp hạ tầng mạng và cơ sở dữ liệu tạo sự đồng bộ trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Thực hiện ứng dụng chữ ký số trên điện thoại di động để lãnh đạo, người đứng đầu dễ dàng xử lý văn bản từ xa; phát triển dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp làm thủ tục online, nhận kết quả tại nhà.

B.Mai

 

 

 

Tin xem nhiều