En

Giảm hơn 15 ngàn ha đất nông nghiệp

07:09, 08/09/2021

(ĐN) - Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, đến năm 3030, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn H.Long Thành là hơn 18,8 ngàn ha, giảm hơn 15,1 ngàn ha so với năm 2020.

(ĐN) - Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, đến năm 3030, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn H.Long Thành là hơn 18,8 ngàn ha, giảm hơn 15,1 ngàn ha so với năm 2020.

Trong đó, diện tích đất trồng cây lâu năm giảm nhiều nhất với hơn 12 ngàn ha, đất trồng lúa giảm hơn 1,7 ngàn ha, đất trồng cây hằng năm giảm gần 1 ngàn ha… Nguyên nhân là do chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất công nghiệp, hạ tầng giao thông và nhà ở.

Một số dự án chuyển đổi đất nông nghiệp quy mô lớn trên địa bàn H.Long Thành là: Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, Khu công nghệ cao Amata, Khu công nghiệp Bàu Cạn - Tân Hiệp, Khu tái định cư TT.Long Thành và các tuyến cao tốc, đường giao thông cấp tỉnh, huyện và xã trên địa bàn.

Sự điều chỉnh này phù hợp với định hướng phát triển vùng phía Nam của tỉnh, định hướng phát triển toàn bộ H.Long Thành trở thành thị xã và quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông ttrên địa bàn huyện.

Ban Mai

 

Tin xem nhiều