Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 6-6-2023

07:06, 06/06/2023

Hôm nay 6-6, Đồng Nai sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý các công trình điện miền Nam; Họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến đề án Sử dụng đất của Công ty Mía đường La Ngà; Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND TP.Biên Hòa về các công trình trọng điểm…

Hôm nay 6-6, Đồng Nai sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Lãnh đạo tỉnh làm việc với Ban Quản lý các công trình điện miền Nam; Họp nghe báo cáo các nội dung liên quan đến đề án Sử dụng đất của Công ty Mía đường La Ngà; Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND TP.Biên Hòa về các công trình trọng điểm…

T.H (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều