Báo Đồng Nai điện tử
En

UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai năm 2023

06:03, 20/03/2023

(ĐN) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 432/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023". UBND tỉnh giao Sở KH-CN - Cơ quan Thường trực Hội đồng điều phối Hệ sinh thái KNĐMST tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

(ĐN) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có Quyết định số 432/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023”. UBND tỉnh giao Sở KH-CN - Cơ quan Thường trực Hội đồng điều phối Hệ sinh thái KNĐMST tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch.

Một dự án thuyết trình tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai 2022
Một dự án thuyết trình tại Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đồng Nai 2022

Kế hoạch tập trung vào mục tiêu phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động KNĐMST tỉnh Đồng Nai, hướng đến kết nối Vùng Đông Nam bộ và cả nước. Nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp giữa các đơn vị và thành phần trong hệ sinh thái KNĐTMS nhằm kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thuận lợi, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo.

Việc thực hiện kế hoạch thông qua các hoạt động cụ thể như: tổ chức ngày hội KNĐMST, thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp; nghiên cứu mô hình đổi mới sáng tạo tại Singapore và Hàn Quốc; tổ chức Hội thảo, hội nghị, diễn đàn khởi nghiệp và thành lập không gian làm việc chung tại Sở KHCN và Tỉnh đoàn.

Theo kế hoạch, các ngành lĩnh vực ưu tiên là chuyển đổi số, công nghệ thông tin và truyền thông; nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch và logistic; công nghiệp chế biến sâu nông sản và các dịch vụ nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ngoài ra, hỗ trợ các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Vương Thế

Tin xem nhiều