Báo Đồng Nai điện tử
En

Hôm nay có gì? Ngày 21-3-2023

08:03, 21/03/2023

Hôm nay 21-3, trong nước sẽ diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Trong đó, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai Ứng dụng eTax Mobile. Liên bộ Tài chính - Công Thương dự kiến điều chỉnh giá xăng dầu.

Hôm nay 21-3, trong nước sẽ diễn ra các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng. Trong đó, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố Cổng thông tin điện tử cho nhà cung cấp nước ngoài và triển khai Ứng dụng eTax Mobile. Liên bộ Tài chính - Công Thương dự kiến điều chỉnh giá xăng dầu.

Trong tỉnh diễn ra các sự kiện: Tập thể Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh Họp hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú tỉnh Đồng Nai lần thứ 16-2023.

Văn Chính (tổng hợp) - Đồ họa: Duy Hảo

Tin xem nhiều