Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

09:03, 20/03/2023

Cử tri Huỳnh Thị Hương Ngọc, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) kiến nghị: Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trước đây muốn khám thông tuyến từ Trạm y tế xã lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chỉ cần xin giấy giới thiệu từ Trạm y tế xã là được.

Cử tri Huỳnh Thị Hương Ngọc, xã Xuân Thọ (H.Xuân Lộc) kiến nghị: Công tác khám chữa bệnh cho nhân dân có tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trước đây muốn khám thông tuyến từ Trạm y tế xã lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh chỉ cần xin giấy giới thiệu từ Trạm y tế xã là được. Tuy nhiên, hiện nay muốn khám bệnh thông tuyến phải đến Trung tâm Y tế H.Xuân Lộc làm giấy giới thiệu chuyển lên mới được tiếp nhận làm mất nhiều thời gian đi lại, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của người dân.

* Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

Việc chuyển tuyến của bệnh nhân BHYT hiện nay được quy định tại các văn bản sau:

- Khoản 1, Điều 4 của Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14-4-2014 của Bộ Y tế quy định việc chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

a) Chuyển người bệnh từ tuyến dưới lên tuyến trên liền kề theo trình tự: tuyến 4 chuyển lên tuyến 3, tuyến 3 chuyển lên tuyến 2, tuyến 2 chuyển lên tuyến 1. Điều này được hiểu là tuyến xã chuyển lên tuyến huyện, tuyến huyện chuyển lên tuyến tỉnh, tuyến tỉnh chuyển lên tuyến trung ương.

b) Trường hợp chuyển người bệnh không theo trình tự như trên nếu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên liền kề không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp với người bệnh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến dưới được chuyển lên tuyến cao hơn. Điều này được hiểu là tuyến xã được chuyển lên tuyến tỉnh nếu tuyến huyện không có dịch vụ kỹ thuật phù hợp với người bệnh được chuyển.

- Khoản 4, Điều 22 của luật số 46/2014/QH13 ngày 13-6-2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14-11-2008 quy định: “Từ 1-1-2016, người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện được quyền khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trong cùng địa bàn tỉnh có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 22”.

Điều này được hiểu là người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã có thể đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện nào trong cùng địa bàn tỉnh mà không cần giấy giới thiệu chuyển tuyến từ tuyến xã lên.

Căn cứ những cơ sở pháp lý nêu trên, Sở Y tế trả lời như sau:

 - Người dân ở các xã thuộc H.Xuân Lộc tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã có thể đến khám chữa bệnh tại bất cứ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện nào (các phòng khám đa khoa hoặc trung tâm y tế) mà không cần phải có giấy giới thiệu chuyển tuyến từ trạm y tế lên.

Tuy nhiên, khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh) thì bắt buộc phải có giấy giới thiệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện (phòng khám đa khoa, trung tâm y tế) chuyển lên mới được xem là đúng tuyến và được thanh toán BHYT theo quy định.

+ Trường hợp người bệnh đã được tuyến trên khám và chẩn đoán bệnh và bệnh lý đó cơ sở khám bệnh tuyến huyện không thể chữa được (ví dụ như ung thư các loại, bệnh tim mạch cần phẫu thuật…) thì Trạm y tế xã có thể chuyển thẳng người bệnh lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh mà không cần phải chuyển lên cơ sở tuyến huyện rồi tuyến huyện mới chuyển tiếp lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Tin xem nhiều