Báo Đồng Nai điện tử
En

Quán triệt các văn bản mới về tổ chức xây dựng Đảng

12:02, 17/02/2023

(ĐN)- Sáng 17-2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

(ĐN)- Sáng 17-2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: P.Hằng
Các đại biểu tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: P.Hằng

Tại điểm cầu Đồng Nai, chủ trì hội nghị có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt.

Hội nghị đã nghe Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính triển khai Quy định số 96-QĐ/TW ngày 2-2-2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Quy định này có 3 chương, 12 điều nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ và được công khai theo quy định. Những cán bộ có tín nhiệm thấp phải kịp thời xem xét đưa ra khỏi quy hoạch, cho từ chức, miễn nhiệm hoặc bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm là cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý của các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp có đơn vị trực thuộc. Riêng cán bộ đã có thông báo nghỉ công tác chờ nghỉ hưu hoặc được bổ nhiệm, bầu cử trong năm lấy phiếu thì không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm.

Việc lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành định kỳ vào năm thứ 3 (năm giữa nhiệm kỳ đại hội đảng bộ các cấp). Cụ thể: lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội, HĐND các cấp bầu hoặc phê chuẩn thực hiện theo quy định của Quốc hội; các chức danh do Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu; các chức danh lãnh đạo cấp ủy địa phương tiến hành sau khi lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND các cấp bầu…

Cũng tại hội nghị, đồng chí Mai Văn Chính đã quán triệt Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7-2-2023 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, ban cán sự Đảng ở Trung ương; Quán triệt Hướng dẫn số 03-HD/TW ngày 27-12-2022 của Ban Bí thư về việc thí điểm sinh hoạt Đảng trực tuyến ở Đảng bộ cơ sở và chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ Đảng ở chi bộ đông đảng viên.

Hội nghị còn được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương quán triệt Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 3-1-2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đề nghị, để thực hiện nghiêm, sâu sắc, toàn diện các văn bản nêu trên, các cấp ủy cần nghiên cứu sâu, toàn diện các văn bản. Riêng với Quy định 96, cấp ủy, tổ chức Đảng phải tiến hành rà soát cán bộ trước khi lấy phiếu tín nhiệm, còn MTTQ cần chủ động giám sát hoạt động lấy phiếu tín nhiệm để việc này đạt kết quả thực chất, bảo đảm niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng.

Phương Hằng

Tin xem nhiều