Báo Đồng Nai điện tử
En

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

01:02, 07/02/2023

(ĐN) - Ngày 7-2, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ khối.

(ĐN) - Ngày 7-2, Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ chủ chốt thuộc Đảng bộ khối.

Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh - báo cáo viên của Hội nghị
Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Tấn Linh - báo cáo viên của Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, quán triệt 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Lê Triết Như Vũ cho biết, nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII giúp cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể khối, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại chi, đảng bộ, đoàn thể mình một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác, đời sống.

Các cấp ủy cơ sở, đoàn thể khối, người đứng đầu đơn vị phải lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Phương Hằng

Tin xem nhiều