En

Sự kiện trong tuần (Từ ngày 5 đến 11-12)

09:12, 04/12/2022

- Ngày 5-12: Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị Toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

  Trong nước:

- Ngày 5-12: Trao giải cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”; họp báo giới thiệu đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

- Ngày 8-12: Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 (VIET NAM DEFENCE 2022); chương trình giao lưu “Cảnh sát biển Việt Nam và những người bạn”.

- Ngày 9-12: Hội thảo khoa học Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972 - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại.

 Trong tỉnh:

- Ngày 5-12: Lãnh đạo tỉnh dự hội nghị Toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII).

- Ngày 6-12: Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Ngày 7-12: Hội nghị Đảng bộ Quân sự tỉnh cuối năm 2022.

- Ngày 8-12: Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thường kỳ lần thứ 10.

- Ngày 9 và 10-12: Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Thanh Hải

 

Tin xem nhiều