Quán triệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Cập nhật lúc 17:04, Thứ Hai, 05/12/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 5-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính là hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội (TP.Hà Nội) đến 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trên toàn quốc với hơn 1,1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. (Ả
Ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Văn Quang; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:K.Lộc
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh:K.Lộc

Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, trong Nghị quyết 27 đã nêu 5 quan điểm về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, đó là kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới và bảo đảm sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; nắm vững và xử lý tốt các mối quan hệ lớn giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và Nhân dân làm chủ, giữa nhà nước, thị trường và xã hội; giữa thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội. Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nhất quán nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật. Bám sát thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại, kế thừa những thành tựu đã đạt được, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế phù hợp với Việt Nam…

Hội nghị cũng đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai  truyền đạt Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh:K.Lộc

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị vẫn còn những hạn chế. Một số chủ trương, định hướng lớn của Đảng chưa được thể chế kịp thời, đầy đủ hoặc đã thể chế nhưng không khả thi. Chậm khắc phục tình trạng ban hành nhiều văn bản, một số văn bản còn chung chung, dàn trải, chậm bổ sung, sửa đổi, thay thế…

Nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế này, Nghị quyết 28-NQ/TW đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo gồm: đổi mới, nâng cao chất lượng ban hành và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao chủ trương, đường lối của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức, cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác, lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ Trung ương tới cơ sở.

Đồng chí nhấn mạnh, để đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, Đảng đã xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng theo hướng ngày càng siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; từ đó, để dân tin Đảng, đi theo Đảng thực hiện được khát vọng phát triển đất nước như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Ngày 6-12, Hội nghị tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17-11-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Kết luận số 45-KL/TW về  “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2022- 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Phương Hằng

.
.
;
.
.