Báo Đồng Nai điện tử
En

Người có uy tín là hạt nhân gắn kết cộng đồng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước

02:12, 27/12/2022

(ĐN) - Ngày 27-12, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị họp mặt đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh năm 2022.

 

(ĐN) - Ngày 27-12, Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức hội nghị họp mặt đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh năm 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao giấy khen cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2022.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng trao giấy khen cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2022.

Đồng Nai hiện có 206 người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS được UBND tỉnh công nhận. Năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã ủng hộ và phối hợp vận động các mạnh thường quân ủng hộ trợ giúp cho đồng bào DTTS hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Người có uy tín đã tham gia tích cực vào việc vận động nhân dân giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc…

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng nhấn mạnh, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã thể hiện được vai trò trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, mỗi cá nhân còn tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tại địa phương; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nếp sống mới trong vùng đồng bào DTTS.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang trao giấy khen cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2022.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Nguyễn Văn Khang trao giấy khen cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh năm 2022.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng mong muốn, người có uy tín trong đồng bào DTTS tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với đồng bào DTTS trong thực hiện hoạt động xây dựng, phát triển địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; phát triển đảng trong vùng đồng bào DTTS; vận động đồng bào không tin, không theo các tà đạo, xóa bỏ các hủ tục mê tín dị đoan… Ngoài ra, Ban Dân tộc tỉnh, Phòng Dân tộc các huyện, thành phố tiếp tục phát huy cầu nối liên kết với người có uy tín, qua đó nắm bắt tâm tư, tình cảm, mong mỏi của đồng bào DTTS để kịp thời chuyển những kiến nghị của bà con đến cấp ủy Đảng, chính quyền nhằm nhanh chóng đưa ra giải pháp hỗ trợ người dân theo quy định.

Dịp này, Ban Dân tộc tỉnh đã tuyên dương 70 người có uy tín trong đồng bào DTTS có đóng góp tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Sông Thao

Tin xem nhiều