Báo Đồng Nai điện tử
En

HĐND với cử tri

09:12, 01/12/2022

Cử tri Nguyễn Văn Bình (TP.Biên Hòa) phản ảnh: Thủ tục mai táng cán bộ tại nghĩa trang cán bộ và người có công còn rườm rà, đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân.

Cử tri Nguyễn Văn Bình (TP.Biên Hòa) phản ảnh: Thủ tục mai táng cán bộ tại nghĩa trang cán bộ và người có công còn rườm rà, đi lại nhiều lần, gây phiền hà cho người dân.

Trả lời: Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐ-TBXH rà soát, kiểm tra, báo cáo, cụ thể như sau:

- Thủ tục đưa cán bộ và người có công từ trần vào an táng tại nghĩa trang cán bộ và người có công được thực hiện theo Điều 8 Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 25-6-2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý và sử dụng Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai; theo đó:

1. Trường hợp cán bộ và người có công với cách mạng quy định tại Điều 3 Quy định này từ trần thì gia đình thực hiện các thủ tục sau:

a) Giấy đề nghị (theo mẫu) đưa cán bộ, người có công với cách mạng từ trần vào an táng tại Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai do gia đình tự viết (trường hợp cán bộ từ trần thuộc diện do cơ quan nhà nước tổ chức lễ tang thì cơ quan chủ quản của cán bộ đề nghị).

b) Bản sao quyết định bổ nhiệm cao nhất hoặc phiếu cá nhân nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội; quyết định của Tỉnh ủy, các giấy tờ chứng minh khác với người có công đang hưởng trợ cấp tại TP.Biên Hòa.

c) Một trong các bản sao giấy tờ có liên quan đến thường trú.

2. Các trường hợp không thuộc quy định tại Điều 3 Quy chế này do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.

3. Địa điểm liên hệ nộp hồ sơ: Ban Quản lý Nghĩa trang tỉnh Đồng Nai; khu 5B, P.Tân Biên, TP.Biên Hòa.

Như vậy, nếu đối tượng đủ điều kiện được an táng tại Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai thì thân nhân liên hệ với UBND xã/phường nơi thường trú hoặc Ban Quản lý Nghĩa trang tỉnh để lấy mẫu đơn, điền các thông tin theo mẫu và có xác nhận của chính quyền địa phương, kèm theo bản sao các giấy tờ liên quan của người đã mất gồm: giấy khai tử; sổ hộ khẩu; giấy tờ liên quan đến quá trình công tác, hồ sơ người có công (có nêu tại mẫu giấy đề nghị) gửi Ban Quản lý Nghĩa trang tỉnh để xác định vị trí an táng, sau đó gửi hồ sơ về Phòng Người có công trình lãnh đạo Sở xét duyệt hồ sơ.

 Tuy nhiên, có những trường hợp đối tượng cán bộ, người có công từ trần vào những ngày nghỉ, ngày lễ hoặc thời gian tổ chức tang lễ ngắn dẫn đến khó khăn trong xác nhận và xin giấy khai tử tại xã/phường, Sở LĐ-TBXH sẽ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung thủ tục mai táng tại Nghĩa trang cán bộ và người có công tỉnh Đồng Nai cho phù hợp.

Tin xem nhiều