Bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

Cập nhật lúc 15:35, Thứ Tư, 21/12/2022 (GMT+7)

(ĐN) - Tiếp tục chương trình bồi dưỡng kiến thức dành cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn tỉnh năm 2022 do Ban TVTU phối hợp Viện An ninh phi truyền thống tổ chức, ngày 21-12 các học viên đã được nghe Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thành viên Ban chỉ đạo 35 Trung ương trao đổi chuyên đề: “Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá mới của các thế lực thù địch và một số biện pháp phòng, chống của Ban Chỉ đạo 35 các cấp”; PGS-TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống trao đổi chuyên đề: “Quản trị An ninh tôn giáo, dân tộc và bảo vệ quốc phòng, an ninh trong xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai”.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia lớp học
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia lớp học

Theo các giảng viên, quan điểm cơ bản của Đảng Cộng sản Việt Nam là: tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân.

Đối với vấn đề dân tộc, Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó 53 dân tộc thiểu số chiếm hơn 13% dân số cả nước. Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, 26,4% dân số Việt Nam là tín đồ tôn giáo.

Đồng Nai là một trong những địa phương có tỷ lệ dân số là tín đồ tôn giáo nhiều nhất cả nước, với khoảng 1,6 triệu người (trong đó nhiều nhất là đạo Công giáo - chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh). Để đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc trên địa bàn tỉnh, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, dân tộc. Nâng cao hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng; xây dựng các mô hình tốt trong đảm bảo an ninh tôn giáo, dân tộc…

Phương Hằng

.
.
;
.
.