Báo Đồng Nai điện tử
En

Giám sát việc chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

05:10, 20/10/2022

(ĐN)- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát việc chi hỗ trợ cho lực lượng chống dịch và các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 20-10, đoàn giám sát do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kim Phước làm trưởng đoàn đã giám sát tại  Sở LĐ-TBXH, Sở Y tế và Sở Tài chính.

(ĐN)- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát việc chi hỗ trợ cho lực lượng chống dịch và các đối tượng khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngày 20-10, đoàn giám sát do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kim Phước làm trưởng đoàn đã giám sát tại  Sở LĐ-TBXH, Sở Y tế và Sở Tài chính.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lan Mai
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Lan Mai

Theo Sở LĐ-TBXH, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, Sở đã chỉ đạo các địa phương tập trung hướng dẫn, tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ và chi trả kịp thời cho các đối tượng. Theo đó, về cơ bản, các chính sách đã được bao phủ, đảm bảo an sinh cho người dân.

Đối với Sở Tài chính, giai đoạn 2021-2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí kinh phí cho các đơn vị sử dụng ngân sách khối tỉnh và ngân sách cấp huyện để phòng chống dịch và chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn với tổng số tiền trên 7.339 tỷ đồng. Trong đó, năm 2021 đã chi trên 4.934 tỷ đồng, còn năm 2022 do chưa kết thúc năm tài chính nên Sở chưa nhận được báo cáo kết quả chi từ các đơn vị. Đối với Sở Y tế, về cơ bản Sở đã kịp thời chi trả cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch và các đối tượng khó khăn do dịch. Trong quá trình thực hiện, Sở cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là trong việc thanh quyết toán chế độ phụ cấp cho lực lượng chống dịch do không đủ hồ sơ để thanh toán.

Tại buổi giám sát, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn giám sát đề nghị 3 Sở tiếp tục rà soát lại tất cả hồ sơ về chi hỗ trợ ở các địa phương cho khớp với số liệu. Đồng thời, phối hợp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương giải quyết dứt điểm các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng đảm bảo đúng quy định, không để kéo dài.

Lan Mai

Tin xem nhiều