Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhiều tập thể, cá nhân bị phê bình, nhắc nhở về mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19

11:08, 07/08/2022

(ĐN)- Sở Y tế vừa có Văn bản số 5295 phê bình các tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót theo Kết luận số 3651 ngày 15-4 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

(ĐN)- Sở Y tế vừa có Văn bản số 5295 phê bình các tập thể, cá nhân có liên quan đến hạn chế, thiếu sót theo Kết luận số 3651 ngày 15-4 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thanh tra mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vaccine và thuốc phòng, chống dịch Covid-19.

Xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho người dân trong tỉnh. Ảnh minh họa: Hạnh Dung
Xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho người dân trong tỉnh. Ảnh minh họa: Hạnh Dung

Theo đó, có 3 tập thể, 18 cá nhân thuộc các đơn vị, bệnh viện bị phê bình, nhắc nhở, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, có 4 tập thể và 19 cá nhân thuộc thẩm quyền của các đơn vị có hạn chế thiếu sót cũng bị nhắc nhở, kiểm điểm, phê bình, rút kinh nghiệm. Với 4 tập thể và 19 cá nhân này, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu giám đốc các đơn vị ban hành văn bản phê bình, chấn chỉnh liên quan đến hạn chế, thiết sót theo kết luận thanh tra. Xem đây là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, công vụ gắn với công tác thi đua khen thưởng cuối năm.

Đồng thời tổ chức quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị, tăng cường trách nhiệm công vụ, chấp hành đúng quy định của pháp luật trong công tác tham mưu, đề xuất lĩnh vực phụ trách, tránh phát sinh sai phạm tương tự trong thời gian tới.

Trong Kết luận số 3651 của Chủ tịch UBND tỉnh, để có cơ sở xử lý các tồn tại, thiếu sót và nâng cao hiệu quả của việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đề nghị Thanh tra Chính phủ kiến nghị với Bộ Y tế cần ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 8-11-2021 của Chính phủ về công khai giá thiết bị y tế.

Kiến nghị Bộ KH-ĐT phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính sớm nghiên cứu, ban hành thông tư hướng dẫn cho việc đấu thầu vật tư y tế, hóa chất. Qua đó, giúp các đơn vị, bệnh viện có cơ sở cụ thể để thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích