Báo Đồng Nai điện tử
En

Khẳng định nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối mọi mặt đối với lực lượng vũ trang

06:08, 31/08/2022

(ĐN) - Đó là một trong những ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tại hội nghị quán triệt và triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra chiều 31-8.

(ĐN) - Đó là một trong những ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh tại hội nghị quán triệt và triển khai việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai diễn ra chiều 31-8.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Cùng dự hội nghị có đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Ban TVTU; lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành của tỉnh, TP.Long Khánh, TP.Biên Hòa và các huyện.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng, chiến lược BVTQ là sự kế thừa truyền thống giữ nước của dân tộc; kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và BVTQ. Với tư tưởng: “Giữ nước từ khi nước chưa nguy”, Đảng ta đã không ngừng hoàn thiện tư duy, nhận thức về BVTQ. Ngày 25-10-2013, Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW về Chiến lược BVTQ trong tình hình mới (còn gọi là Nghị quyết Trung ương 8). Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa X) ban hành Kế hoạch 228-KH/TU ngày 3-3-2015 về thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI.

 Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, quá trình thực hiện hướng dẫn của Trung ương và tỉnh về tổng kết phải làm rõ và khẳng định: giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng; sự quản lý Nhà nước thống nhất đối với Quân đội và sự nghiệp quốc phòng; bảo đảm Đảng nắm chắc lực lượng vũ trang (LLVT) trong mọi tình huống…

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, việc tổng kết thực hiện nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo quy định. Giao Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan tham mưu cho Ban TVTU tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 ở cấp tỉnh…

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các địa phương, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Hướng dẫn của Trung ương và Kế hoạch của Tỉnh ủy về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, trong đó chủ yếu 6 nhóm giải pháp để đảm bảo có hiệu quả cùng hình thức phù hợp; gắn tuyên truyền với thúc đẩy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều