En

Chủ động tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 939

03:08, 17/08/2022

(ĐN)- Sáng 17-8, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, đánh giá giữa kỳ 5 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 (gọi tắt là Đề án 939) tại tỉnh Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự buổi làm việc.

(ĐN)- Sáng 17-8, đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát, đánh giá giữa kỳ 5 năm thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2022 (gọi tắt là Đề án 939) tại tỉnh Đồng Nai. Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng tham dự buổi làm việc.

Bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nga Sơn
Bà Trần Lan Phương, Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nga Sơn

Thực hiện Quyết định 939/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đề án 939, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch về thực hiện đề án 939 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Trên cơ sở đó, các đơn vị, địa phương đã tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp theo tinh thần của Đề án 939.

Hội LHPN các cấp đã tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; vai trò, vị trí của phụ nữ đối với sự phát triển kinh tế. Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, các cấp Hội đã nghiên cứu, đề xuất các chính sách; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chính sách, luật pháp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh doanh…

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Đề án 939 vẫn còn những khó khăn liên quan đến nguồn vốn, thị trường tiêu thụ; các hoạt động hỗ trợ pháp lý; xây dựng nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ; hỗ trợ ứng dụng công nghệ - thông tin, khoa học – kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh; phát triển mạng lưới sản xuất, kinh doanh…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nga Sơn
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Hội LHPN tỉnh phối hợp với các ngành rà soát, đánh giá lại những việc đã làm được, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc, đề xuất UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, điều chỉnh nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu mà Đề án 939 đã đề ra.

Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đề nghị Hội LHPN tỉnh tham mưu UBND tỉnh thành lập ban chỉ đạo đề án, thường xuyên tổ chức họp rà soát đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 939 nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp khắc phục. Hội LHPN tỉnh chủ động phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tham mưu UBND tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ vốn cho phụ nữ khởi nghiệp...

Nga Sơn

Tin xem nhiều