Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của công tác văn phòng

11:06, 29/06/2022

(ĐN)- Chiều 28-6, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

(ĐN)- Chiều 28-6, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2020-2021
Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Viên Hồng Tiến trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước từ năm 2020-2021

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tập thể lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đề cao trách nhiệm, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất, phục vụ Thường trực Tỉnh ủy, Ban TVTU và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng của đơn vị. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, kỷ luật, kỷ cương, các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị cho cán bộ, đảng viên và người lao động.

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy đã quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, công chức; thực hiện đúng quy định về công tác tiếp dân, công tác văn thư, lưu trữ, công tác tài chính Đảng, công tác quản trị, hậu cần…

Đồng chí Viên Hồng Tiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian tới, Văn phòng Tỉnh ủy cần nâng cao tính chủ động trong công tác tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy và Ban TVTU để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể năm 2022. Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công tác tuyên giáo, dân vận, tổ chức cán bộ, nội chính, kiểm tra giám sát... Đồng thời, tham mưu văn bản chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban TVTU trên các lĩnh vực đảm bảo đúng quy định.

Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy và Ban TVTU về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh; công tác chuyển đổi số...

Đối với hoạt động của Văn phòng Tỉnh ủy, tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị, phục vụ hậu cần, công tác quản lý tài chính, tài sản của Đảng; công tác văn thư, lưu trữ và nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất.

P.Hằng - T.Hà

Tin xem nhiều