Báo Đồng Nai điện tử
En

Hơn 7,4 ngàn tỷ đồng chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân

10:06, 10/06/2022

(ĐN) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm qua, với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh cân đối nguồn lực ngân sách đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

(ĐN) - Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 2 năm qua, với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", ưu tiên mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh cân đối nguồn lực ngân sách đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Chi trả tiền hỗ trợ cho các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn TP.Biên Hòa.
Chi trả tiền hỗ trợ cho các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Theo đó, năm 2020, tỉnh đã phân bổ và sử dụng hơn 327 tỷ đồng. Trong đó, chi phòng chống dịch là hơn 161,7 tỷ đồng; kinh phí chi hỗ trợ người dân là hơn 165,2 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng số tiền đã phân bổ cho các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 là hơn 7,3 ngàn tỷ đồng. Trong đó, chi ,phòng chống dịch là hơn 3,6 ngàn tỷ đồng; chi hỗ trợ người dân là hơn 3,6 ngàn tỷ đồng. Tổng số tiền đã chi đến ngày 31-1-2021 là hơn 4,9 ngàn tỷ đồng. Trong đó, chi phòng chống dịch là hơn 2,1 ngàn tỷ đồng, chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn là hơn 2,7 ngàn tỷ đồng.

Do số lượng đối tượng cần hỗ trợ phát sinh lớn, nhiệm vụ chi nhiều, một số nhiệm vụ chi chưa có quy định, nên các đơn vị liên quan đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Một số nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống Covid-19 năm 2021 vẫn đang tiếp tục chi trong năm 2022 với tổng số tiền hơn 2,3 ngàn tỷ đồng.

Từ ngày 1-1-2022 đến 30-4-2022, tổng số tiền đã phân bổ cho các nhiệm vụ chi cho phòng, chống dịch Covid-19 phát sinh mới trong năm 2022 (không bao gồm các nhiệm vụ chi cho phòng, chống Covid-19 năm 2021 chưa chi kịp trong năm năm 2021 phải chuyển nguồn và chi trong năm 2022) là hơn 17,4 tỷ đồng. Kết quả, từ ngày 1-1-2022 đến 30-4-2022, các cơ quan chức năng đã chi tổng số tiền 594,7 tỷ đồng. Trong đó, chi phòng chống dịch là 264,7 tỷ đồng và chi hỗ trợ người dân là hơn 330 tỷ đồng.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều