Báo Đồng Nai điện tử
En

Thanh tra 3 dự án tại huyện Cẩm Mỹ

07:05, 13/05/2022

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra việc thanh tra toàn diện 3 dự án tại H.Cẩm Mỹ...

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1171/QĐ-UBND về việc giám sát hoạt động Đoàn thanh tra việc thanh tra toàn diện 3 dự án tại H.Cẩm Mỹ gồm: Đập dâng cấp nước mặt Suối Cả và hệ thống xử lý nước tại xã Xuân Đường; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Trung tâm Ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai giai đoạn 1; Đầu tư xây dựng Trung tâm chiếu xạ tỉnh Đồng Nai. Các dự án trên nằm trên địa bàn H.Cẩm Mỹ và được triển khai bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Sở KH-CN làm chủ đầu tư.

Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai
Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai

Theo đó, UBND tỉnh cử ông Nguyễn Xuân Hà, Phó chánh Thanh tra tỉnh giám sát đoàn thanh tra. Đoàn thanh tra gồm có 15 thành viên đại diện cho các sở ngành, H.Cẩm Mỹ và bà Trần Thị Song Bình, Phó chánh Thanh tra tỉnh làm trưởng đoàn.…

Nội dung thanh tra gồm: việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng đất, trình tự, thủ tục đầu tư, quản lý dự án, thanh quyết toán kinh phí từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp… với thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ khi công bố quyết định thanh tra vào ngày 9-5-2022.

Trước đó, ngày 20-4-2022, Chánh Thanh tra tỉnh đã có Tờ trình số 82/TT-NV2 đề nghị thành lập Đoàn thanh tra liên ngành đối với 3 dự án trên. Cả 3 dự án trên hiện nay thuộc Khu công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng Nai.

                                                                       Hương Giang

 

 

Tin xem nhiều