Báo Đồng Nai điện tử
En

Vững quyết tâm bảo vệ thành quả cách mạng

06:04, 30/04/2022

Cột mốc ngày 30-4-1975 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca của ngày toàn thắng, ngày đất nước trọn niềm vui, non sông thu về một mối.

Cột mốc ngày 30-4-1975 - Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản hùng ca của ngày toàn thắng, ngày đất nước trọn niềm vui, non sông thu về một mối. Đây cũng là dịp để các tầng lớp nhân dân bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công ơn to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đồng thời, cũng là dịp để tưởng nhớ biết bao anh hùng - liệt sĩ khắp mọi miền Tổ quốc đã không tiếc máu xương, chiến đấu quả cảm, hy sinh cho nền độc lập hôm nay.

Chiến tranh càng khốc liệt, tàn phá con người - đất nước ta bao nhiêu thì khát vọng hòa bình, thống nhất non sông càng cháy bỏng, thôi thúc bao lớp người từ giã gia đình, khoác ba lô lên đường để chiến đấu vì tự do của dân tộc, niềm hạnh phúc của nhân dân. Biết ơn và trân quý lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta càng sáng rõ hơn giá trị của độc lập - tự do của dân tộc, tiếp thêm động lực, niềm tin để xây dựng và kiến thiết đất nước trong tình hình mới.

30-4-1975 - 30-4-2022 - kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, từ đó đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên các lĩnh vực kinh kế - chính trị - xã hội…; đặc biệt trong đó là việc kiểm soát thành công đại dịch Covid-19 bùng phát khốc liệt vừa qua. Tại Đồng Nai, thông tin tại cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các địa phương vào ngày 26-4 cho biết, Đồng Nai đã hoàn toàn kiểm soát được đại dịch Covid-19. Cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng sau “cơn khủng hoảng y tế chưa từng có tiền lệ”, đã và đang trên đà hồi phục mọi mặt của đời sống - kinh tế - xã hội, từng bước đưa đất nước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững với quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định rõ 3 mục tiêu cụ thể của đất nước, đó là: “Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những thuận lợi và thách thức, khó khăn đan xen, nhưng với niềm tin và khát vọng mạnh mẽ, mỗi người Việt Nam yêu nước đều mong muốn đóng góp công sức và trí tuệ của mình vào sự nghiệp chung của dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thực hiện thành công mục tiêu đó cũng chính là bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ cha ông đã không tiếc máu xương vun đắp; đồng thời, cũng thể hiện ý chí, bản lĩnh, khát vọng của dân tộc Việt Nam trên trường quốc tế như tâm nguyện của Bác Hồ kính yêu.

Báo Đồng Nai

Tin xem nhiều