En

Thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

06:04, 07/04/2022

(ĐN) - Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn hoạt động năm 2022 đối với ban vì sự tiến bộ phụ nữ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(ĐN) - Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn hoạt động năm 2022 đối với ban vì sự tiến bộ phụ nữ các bộ, ngành, cơ quan trung ương và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội Nữ trí thức tỉnh tặng thưởng nữ tài năng nhằm khuyến khích hội viên nữ trí thức vươn lên học tập, lao động sáng tạo góp phần vào công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ
Hội Nữ trí thức tỉnh tặng thưởng nữ tài năng nhằm khuyến khích hội viên nữ trí thức vươn lên học tập, lao động sáng tạo góp phần vào công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ

Theo đó, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đề nghị Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.

Bên cạnh đó, tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác cán bộ nữ thông qua các hoạt động, như: rà soát, đánh giá tình hình cán bộ nữ; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho nữ lãnh đạo, quản lý; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị nhằm nâng cao nhận thức, sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân về bình đẳng giới và vai trò của phụ nữ trong tham gia lãnh đạo, quản lý.

Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cũng yêu cầu Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tập huấn về công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới. Đồng thời, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các bộ, ngành, tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc và cấp dưới hoặc các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nhiều lao động nữ…

Trong đó, nội dung kiểm tra tập trung vào tình hình triển khai chính sách, pháp luật, chương trình liên quan đến công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giởi; công tác cán bộ nữ; tình trạng bạo lực xâm hại phụ nữ và trẻ em gái; những vấn đề tác động tiêu cực đến sự phát triển của phụ nữ trong ngành, địa phương, đặc biệt là các tác động của đại dịch Covid-19 đến đời sống của phụ nữ…

Ngoài ra, Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam cũng yêu cầu các Ban vì sự tiến bộ phụ nữ các bộ, ngành và tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Nga Sơn

Tin xem nhiều