Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa còn 6.866ha đất nông nghiệp

07:03, 11/03/2022

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, đến đầu năm 2022, TP.Biên Hòa vẫn còn 6.866ha đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây lâu năm, trồng cây hằng năm, trồng lúa, nuôi thủy sản, đất lúa, rừng phòng hộ.

(ĐN)- Theo UBND tỉnh, đến đầu năm 2022, TP.Biên Hòa vẫn còn 6.866ha đất nông nghiệp gồm: đất trồng cây lâu năm, trồng cây hằng năm, trồng lúa, nuôi thủy sản, đất lúa, rừng phòng hộ. Địa phương còn nhiều đất nông nghiệp là: P.Phước Tân còn hơn 2,1 ngàn ha, P.Tam Phước trên 1,7 ngàn ha, P.Trảng Dài gần 700ha, P.Hiệp Hòa trên 320ha.

Tuy diện tích đất nông nghiệp ở TP.Biên Hòa còn nhiều, song thực tế rất ít người dân còn sản xuất vì hiệu quả thu được không cao. Do đó, nhiều hộ gia đình muốn chuyển đổi sang đất ở, đất sản xuất, kinh doanh, thương mại dịch vụ để làm nhà ở hoặc đầu tư, cho thuê mở văn phòng, dịch vụ thu nhập sẽ cao gấp nhiều lần so với trồng trọt, chăn nuôi. Theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, TP.Biên Hòa chỉ còn giữ lại hơn 4,9 ngàn ha đất nông nghiệp. Gần 2 ngàn ha đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các công trình, dự án trên các lĩnh vực nhằm phục vụ phát triển kinh tế của địa phương.

Uyển Nhi


 

Tin xem nhiều