En

Khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội từ nguồn vốn tín dụng chính sách

08:03, 14/03/2022

(ĐN)- Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đang triển khai việc khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

(ĐN)- Ông Nguyễn Sỹ Cường, Phó giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai cho biết, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đơn vị đang triển khai việc khảo sát nhu cầu vay vốn nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh. Khảo sát nhằm đánh giá nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên địa bàn tỉnh từ đó làm căn cứ đề nghị Trung ương phân bổ nguồn vốn cho chương trình tín dụng chính sách này đối với tỉnh.

Theo đó, đối tượng được vay vốn từ chương trình này bao gồm: người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người có thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức (trừ người có công với cách mạng, còn lại các đội tượng khác không thuộc diện phải đóng thuế thu nhập thường xuyên), chưa có nhà ở.

Sông Thao

Tin xem nhiều