Báo Đồng Nai điện tử
En

Giảm hơn 191 ngàn người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp

05:03, 13/03/2022

(ĐN)- Theo báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 2-2022, trên địa bàn tỉnh có 2.545.201 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giảm hơn 191,6 ngàn người so với cuối năm 2021. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80,8%, thấp hơn 11,2% so với chỉ tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.828 người, giảm hơn 1,3 ngàn người so với cuối năm 2021.

(ĐN)- Theo báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai, đến cuối tháng 2-2022, trên địa bàn tỉnh có 2.545.201 người tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), giảm hơn 191,6 ngàn người so với cuối năm 2021. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 80,8%, thấp hơn 11,2% so với chỉ tiêu mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 10.828 người, giảm hơn 1,3 ngàn người so với cuối năm 2021.

Người dân thực hiện giải quyết hồ sơ liên quan đến BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh. Ảnh: An Yên
Người dân thực hiện giải quyết hồ sơ liên quan đến BHXH tại cơ quan BHXH tỉnh. Ảnh: An Yên

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến số người tham gia các loại hình bảo hiểm giảm, như: tình trạng một bộ phận người lao động tại các doanh nghiệp sau khi trở về quê để tránh dịch Covid-19 thì không quay trở lại Đồng Nai làm việc, dẫn đến các doanh nghiệp thiếu hụt lao động, gián tiếp ảnh hưởng đến việc thực hiện chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN của ngành BHXH. Mặt khác, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của người dân nên việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình chưa đạt mục tiêu đề ra.

Đến cuối tháng 2-2022, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh là 926,1 tỷ đồng, chiếm 4% so với tổng số tiền phải thu. Trong đó, nợ BHXH là 668,5 tỷ đồng, nợ BHYT là 141,3 tỷ đồng, nợ BHTN là 20,6 tỷ đồng, nợ lãi 95,5 tỷ đồng.

BHXH tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để đến cuối năm 2022 đạt 92% tỷ lệ dân số tham gia BHYT, 52% người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 48% người lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; phấn đấu hoàn thành dự toán thu – chi BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt nam giao.

An Yên

Tin xem nhiều