Báo Đồng Nai điện tử
En

Tránh đứt gãy, tạm dừng dự án vì hết thời hạn giải ngân nguồn vốn

03:01, 24/01/2022

(ĐN) - Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành và UBND H.Long Thành về tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

 

(ĐN) - Đó là phát biểu nhấn mạnh của Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức tại buổi làm việc với các sở, ngành và UBND H.Long Thành về tình hình thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức phát biểu tại buổi làm việc

Theo phê duyệt, dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành có tổng mức đầu tư hơn 22,8 ngàn tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án là từ năm 2018-2021. Hiện nay, nguồn vốn đầu tư dự án đã được trung ương bố trí đủ cho Đồng Nai từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Trong số này, năm 2018, dự án được bố trí nguồn vốn gần 4,2 ngàn tỷ đồng; năm 2019 bố trí hơn 8,9 ngàn tỷ đồng; năm 2020 bố trí nguồn vốn hơn 6,7 ngàn tỷ đồng và năm 2021 bố trí nguồn vốn hơn 4,6 ngàn tỷ đồng.

Trong tổng nguồn vốn của dự án, Đồng Nai đã thực hiện phân bổ cho các đơn vị có liên quan đến dự án gồm: Sở TN-MT hơn 1,2 ngàn tỷ đồng; UBND H.Long Thành hơn 19 ngàn tỷ đồng; Sở LĐ-TBXH 5 tỷ đồng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hơn 1,7 ngàn tỷ đồng.

Về tình hình giải ngân nguồn vốn tính từ năm 2018 đến ngày 21-1-2022, các đơn vị đã giải ngân được hơn 14,4 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 63% tổng kế hoạch vốn của dự án. Trong đó, năm 2019 đã giải ngân hơn 1,1 ngàn tỷ đồng; năm 2020 giải ngân hơn 6 ngàn tỷ đồng và năm 2021 giải ngân hơn 7,1 ngàn tỷ đồng. Trong số các đơn vị liên quan, Sở TN-MT là đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân nguồn vốn cao nhất với hơn 1,1 ngàn tỷ đồng đã hoàn thành giải ngân, đạt hơn 95% kế hoạch; UBND H.Long Thành giải ngân hơn 12 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 58% kế hoạch; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh giải ngân hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 87% kế hoạch; riêng Sở LĐ-TBXH đạt tỷ lệ giải ngân thấp nhất với chỉ 688 triệu đồng đã được giải ngân đạt hơn 12% kế hoạch.

Trong năm 2021, kế hoạch vốn bố trí cho dự án 15,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó kế hoạch vốn năm 2021 là 4 ngàn tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2019; 2020 kéo dài là 9 ngàn tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2018 kéo dài thời hạn thực hiện là hơn 1 ngàn tỷ đồng. Tính đến ngày 21-1-2022, đã giải ngân hơn 7,1 ngàn tỷ đồng, đạt 45% kế hoạch. Phần vốn còn lại chưa giải ngân là 8,4 ngàn tỷ đồng.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư phải khẩn trương giải ngân phần vốn chưa giải ngân của năm 2021 trước ngày 31-1-2022. Đối với phần vốn chưa kịp giải ngân, hiện nay UBND tỉnh đã có văn bản gửi các bộ ngành trung ương đề nghị được kéo dài thời gian thanh toán đến hết năm 2022. Trong thời gian chờ trình Quốc hội xem xét phê duyệt, Kho bạc Nhà nước tỉnh cần làm việc với Kho bạc nhà nước Việt Nam để xin hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho địa phương trong công tác chi vốn, nhất là cho công tác xây dựng cơ bản và chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ để tránh đứt gãy trong quá trình thực hiện.

 Phạm Tùng

Tin xem nhiều