En

Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027

10:01, 22/01/2022

(ĐN) - Trong 2 ngày 21 và 22-1, Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn TNCSHCM và Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

(ĐN) - Trong 2 ngày: 21 và 22-1, Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi đã tổ chức đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Trung ương Đoàn TNCSHCM và Tỉnh đoàn chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở.

Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM Tổng công ty Sonadezi khóa IV
Các đại biểu tham dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM Tổng công ty Sonadezi khóa IV

Tại đại hội, 80 đại biểu chính thức đại diện cho trên 800 đoàn viên đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu Đoàn TNCSHCM Tổng công ty Sonadezi, nhiệm kỳ 2022-2027. Theo đó, trong nhiệm kỳ, các cấp bộ Đoàn Tổng công ty Sonadezi đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, pháp luật… được chú trọng thực hiện.

Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn được Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi tập trung triển khai thực hiện. Nổi bật là Đoàn cơ sở đã tập trung chỉ đạo các liên, chi đoàn đẩy mạnh thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, trong đó trọng tâm là phát động đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh thực hiện các sáng kiến, cài tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, kinh doanh giỏi, thực hiện các công trình, sáng kiến gắn liền với đặc thù của từng đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong 5 năm, đoàn viên thanh niên tại các liên, chi đoàn đã thực hiện trên 150 công trình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kinh doanh giỏi. Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đoàn viên thanh niên ở các liên, chi đoàn tiên phong thực hiện phương án "3 tại chỗ", cùng doanh nghiệp thực hiện mục tiêu vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện phong trào tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn đơn vị, đoàn viên thanh niên ở các liên, chi đoàn là lực lượng nòng cốt tham gia lực lượng tự vệ, phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, đơn vị, có đóng góp quan trong trong giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn xã hội. Các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, góp phần tham gia hỗ trợ, đồng hành cùng người dân tại mỗi đại phương, đơn vị. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh, Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi đã thực hiện 13 điểm bán hàng lưu động, cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ người dân trong thời gian giãn cách xã hội; hỗ trợ thiết bị học trực tuyến cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ hỗ trợ công tác phòng, chống dịch…

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, đại hội cũng đã đặt ra mục tiêu trong nhiệm kỳ 2022-2027 là xây dựng lớp thanh niên Tổng công ty Sonadezi có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, trọng đạo lý làm người; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích trong dự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn…

Đại hội cũng đã bầu 15 đại biểu tham gia Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM Tổng công ty Sonadezi khóa IV. Anh Phạm Kỳ Minh được đại hội bầu trực tiếp làm Bí thư Đoàn cơ sở Tổng công ty Sonadezi nhiệm kỳ 2022-2027.

Tin, ảnh: Nga Sơn

 

Tin xem nhiều