Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của nông dân

07:12, 08/12/2021

Ngày 8-12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy: Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ về tình hình thực hiện và công tác tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Ngày 8-12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy: Đồng Nai, An Giang và Cần Thơ về tình hình thực hiện và công tác tổng kết Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại hội nghị
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi phát biểu tại hội nghị

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 26 Nguyễn Duy Hưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tại hội nghị, các địa phương chia sẻ kinh nghiệm triển khai, những khó khăn, vướng mắc và tập trung đề ra các giải pháp trong thời gian tới như: đầu tư cho liên kết vùng cần được đẩy mạnh hơn; cần tiếp tục tăng cường đầu tư vốn cho nông nghiệp, nông thôn vì hiện nay mức đầu tư chưa tương xứng; quan tâm hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết từ trồng trọt đến thu hoạch…

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, các địa phương xác định một số cây trồng, vật nuôi thế mạnh để tập trung phát triển gồm: cây ăn trái; chăn nuôi heo, gà; nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp. Giai đoạn 2008-2020, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh đạt mức tăng trưởng bình quân 4,62%/năm. Đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã có 71 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Toàn tỉnh có 210 HTX nông nghiệp, xây dựng 105 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 22 ngàn ha. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của tỉnh đạt trên 61,7 triệu đồng/người/năm, tăng gần 4,4 lần so với năm 2008.

Trong xây dựng nông thôn mới, đến năm 2019, toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh có 56 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao thành quả các địa phương đạt được trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Trong đó, Đồng Nai là tỉnh đông dân nhưng thu nhập của người dân nông thôn đạt mức cao so với mặt bằng chung của các tỉnh. Hiện nay, tình trạng người lao động từ các thành phố quay trở về vùng nông thôn cho thấy quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội còn nhiều vấn đề cần đặt ra. Các địa phương cần quan tâm quy hoạch các cụm công nghiệp, làng nghề để tạo sinh kế, việc làm cho người dân nông thôn.

Trong giai đoạn mới, nông nghiệp, nông thôn, nông dân vẫn đóng vai trò quan trọng. Do đó, cần có nhiều chính sách về vốn, khoa học công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, chính sách thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn… Trong đó, cần chú trọng vai trò chủ thể của nông dân.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều