En

Tập huấn làm hướng dẫn viên du lịch ở Vườn quốc gia Cát Tiên

10:12, 05/12/2021

(ĐN) – Ban Quản lý dự án tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên và Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ vừa tổ chức chương trình tập huấn quy trình, kỹ năng hướng dẫn du lịch ở Vườn quốc gia Cát Tiên.

(ĐN) – Ban Quản lý dự án tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên và Trung tâm giáo dục môi trường và dịch vụ vừa tổ chức chương trình tập huấn quy trình, kỹ năng hướng dẫn du lịch ở Vườn quốc gia Cát Tiên. Chương trình thuộc dự án “Xây dựng sổ tay hướng dẫn viên” của Vườn quốc gia Cát Tiên. Đây cũng là mô hình thí điểm để từ đó nhân rộng, phục vụ cho hoạt động hướng dẫn du lịch sinh thái ở các khu bảo tồn khác.

Giảng viên đang hướng dẫn các thành viên về kỹ năng làm hướng dẫn viên du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: B.Nguyên
Giảng viên đang hướng dẫn các thành viên về kỹ năng làm hướng dẫn viên du lịch sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Đối tượng tham gia tập huấn là lực lượng hướng dẫn viên, lực lượng kiểm lâm của các trạm có mở tuyến du lịch của Vườn quốc gia Cát Tiên và đại diện các đơn vị nhà nghỉ, homestay, điểm lưu trú quanh khu vực Vườn Quốc gia Cát Tiên. Chương trình tập huấn không chỉ hướng dẫn lý thuyết, mà chủ yếu qua các chuyến đi thực tế để các thành viên thực hành kỹ năng hướng dẫn du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Tiên và là dịp để các thành viên học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm của một hướng dẫn viên du lịch tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Các thành viên tham gia lớp tập huấn được học kỹ năng trở thành hướng dẫn viên du lịch sinh thái từ thực tế. Ảnh: B.Nguyên
Các thành viên tham gia lớp tập huấn được học kỹ năng trở thành hướng dẫn viên du lịch sinh thái từ thực tế

Trên cơ sở đó, để xây dựng lý thuyết cho sổ tay hướng dẫn viên. Sổ tay hướng dẫn này không chỉ sử dụng cho đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp mà còn mở rộng ra cả cộng đồng, đội ngũ cộng tác viên tham gia hướng dẫn du lịch sinh thái tại vườn; góp phần hỗ trợ cho cộng đồng được hưởng lợi từ chương trình. 

Bình Nguyên

Tin xem nhiều