En

Sắp hết hạn để nộp hồ sơ hưởng hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

09:12, 07/12/2021

(ĐN)- Theo Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, đến hết ngày 20-12-2021 là thời hạn cuối để tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

(ĐN)- Theo Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, đến hết ngày 20-12-2021 là thời hạn cuối để tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Người lao động làm thủ tục đề nghị hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Người lao động làm thủ tục đề nghị hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh.

Cơ quan này lưu ý, trường hợp người lao động đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người có quyết định hưởng lương hưu hàng tháng) chưa nhận hỗ trợ, thì khẩn trương thực hiện việc kê khai thông tin theo Mẫu số 04 (ban hành kèm theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg) gửi về cơ quan BHXH nơi gần nhất để được nhận hỗ trợ. Đối với người lao động đang tham gia BHTN chưa nhận được hỗ trợ thì thực hiện theo quy định như người lao động đã dừng tham gia BHTN.

Người lao động có thể nộp hồ sơ tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện hoặc có thể nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN, ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) hoặc thông qua dịch vụ bưu chính.

Tính đến nay, toàn ngành Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã chi hỗ trợ cho hơn 800 ngàn người lao động, với số tiền gần 2 ngàn tỷ đồng. Trong đó, có hơn  757 ngàn người lao động đang tham gia BHTN và hơn 50 ngàn người bảo lưu quá trình tham gia BHTN. Trước đó, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc in thông báo giảm mức đóng BHTN từ 1% xuống 0% đối với 9.862 đơn vị sử dụng lao động.

Kim Liễu

 

Tin xem nhiều