En

Kịp thời nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

01:12, 09/12/2021

(ĐN)- Sáng 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

[links()](ĐN)- Sáng 9-12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị (Ảnh: TTXVN).

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước; Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu chính là phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội (Hà Nội) đến các điểm cầu trên toàn quốc.

Tại Đồng Nai, chủ trì hội nghị tại Hội trường lớn Tỉnh ủy có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Từ điểm cầu chính là Hội trường Tỉnh ủy được kết nối đến điểm cầu các cấp ủy trực thuộc tỉnh.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trình bày Báo cáo những nội dung chủ yếu về Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương; Kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện Kết luận số 21 và Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm.

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham luận của các đại biểu về kết quả thực hiện công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng ở đơn vị, địa phương mình.

Tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, Đồng Nai hiện có hơn 3,2 triệu người; 37 thành phần dân tộc và 10 tôn giáo. Tỉnh có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế vì nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện nay, Đảng bộ tỉnh có 16 đảng bộ trực thuộc, 691 tổ chức cơ sở Đảng và 86.771 đảng viên.

Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày tham luận tại điiểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trình bày tham luận tại điiểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Những năm qua, sau khi tiếp thu các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quy định những điều đảng viên không được làm, Ban TVTU và các cấp ủy đã quán triệt, triển khai nghị quyết theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương​; cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình phù hợp thực tiễn từng đơn vị, địa phương. Qua đó, đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu; cán bộ chủ chốt các cấp đã làm tốt vai trò hạt nhân. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2020, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,28% (tăng gần 5% so với năm 2016); tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên là 94,88% (tăng 2,17% so với năm 2016); tỷ lệ đảng viên bị kỷ luật trong nhiệm kỳ 2015-2020, giảm 0,08% so với nhiệm kỳ trước; thu nhập bình quân đầu người hơn 117 triệu đồng (tăng 1,35 lần so với năm 2016)…

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai thực hiện còn những hạn chế cần khắc phục, như: Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tuy đi vào nề nếp nhưng có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tiến độ thực hiện kế hoạch khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm có việc còn chậm, chưa triệt để. Tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống còn xảy ra. Vai trò trách nhiệm nêu gương của một số cán bộ, đảng viên (có cả cấp ủy viên) chưa cao, nhiều trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật.

Từ thực tiễn của Đồng Nai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chia sẻ, để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm, trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức Đảng phải quán triệt sâu rộng các nội dung Nghị quyết Trung ương 4 và các kết luận, quy định của Trung ương để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đồng thời nhận thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm trong quá trình triển khai thực hiện kết luận và quy định của Trung ương, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, các đồng chí cấp ủy viên các cấp trực tiếp chỉ đạo từ triển khai học tập, quán triệt đến xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kết luận, quy định tại đơn vị, địa phương. Trong quá trình chỉ đạo thực hiện, phải gắn với trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn; phát huy sự chủ động, sáng tạo và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của nhân dân; trong đó cán bộ lãnh đạo, quản lý trước hết là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp là nòng cốt.

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trong kết luận của Trung ương một cách đồng bộ, tổng hợp đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; gắn chặt chẽ với các nghị quyết, chỉ thị, quy định khác của Đảng và Nhà nước. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng không chỉ làm cho Đảng ta ngày càng mạnh hỡn; cán bộ, đảng viên gương mẫu hơn, tổ chức Đảng có sức chiến đấu cao hơn, đoàn kết nội bộ tốt hơn mà còn thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ chính trị từng đơn vị, địa phương đạt kết quả cao hơn, tăng cường niềm tin trong Đảng, trong nhân dân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và người đứng đầu các cấp phải thực sự đoàn kết, gương mẫu và có những giải pháp, công việc cụ thể để làm chuyển biến tình hình. Cán bộ chủ chốt phải dành nhiều thời gian đi cơ sở, bám sát địa phương, đơn vị được phân công phụ trách; khẩn trương giải quyết dứt điểm những vụ việc bức xúc đã chỉ ra; làm đến đâu chắc đến đó.

Tăng cường nắm bắt và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội; định kỳ hoặc đột xuất chủ động tổ chức và nâng cao chất lượng các cuộc điều tra, nghiên cứu dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn theo 2 luồng dư luận: xây dựng và phản bác. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, phát huy vai trò của nhân dân, cơ quan dân chủ, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội trong đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, giám sát cán bộ, đảng viên và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Tiếp tục phát động các phong trào thi đua yêu nước; kịp thời, phát hiện, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt và những tổ chức Đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Phương Hằng

Tin xem nhiều